Strávený čas denne s lineárnou TV, online stream a online spolu

Sledovaním lineárnej TV strávime v ČR denne priemerne 220 minút. Pri online stream ide o 3 minúty denne v priemere. Celkový online je na 67 minútach denne. Všetko v prepočte na populáciu 15+ pre TV, resp. 10+ pre online. Podľa jediných prieskumov pre TV a online uznávaných mediálnymi agentúrami, samotnými médiami a klientami zadávateľmi. Počet minút je priemerom za …

V ČR platíme za vysielanie TV reklamy 3 dni po jej odvysielaní už 2 roky

Od 1.9.2017 nadubudla v rámci zoskupenia ATO účinnosť zmeny metodiky vo vykazovaní sledovanosti TV v ČR, tzv. oficiálnej TV meny. Metodika, ktorú pretlačila TV Prima s ČT (TV Nova sa zdržala hlasovania) zvýšila platby za TV reklamu o prvý, druhý a tretí deň po jej odvysielaní, tzv TS1-3, pred 1.9.2017 to bolo VOSDAL, resp. TV Live + TS0, teda …

Porovnanie odloženej TV sledovanosti v ČR za roky 2015 až 2018

Mesačný priemer odloženej sledovanosti v roku 2018 dosiahol 9:23 (m:ss) denne. Rok 2017 to bolo 7:07 (m:ss) denne. A to v hlavnej cieľovej skupine 15+. Odložená sledovanosť v ČR je sledovanosť programu po živom odvysielaní v tom istom dni a počas 7 nasledujúcich dní. Odložené sledovanie živého televízneho vysielania sa v ČR medziročne zvýšilo o 32% O retroaktívnej zmene TV meny …

Odložená sledovanost po roce platnosti

České TV stanice si zmenou metodiky v priebehu roku nepomohli S účinnosťou od 1.9.2017 došlo v ČR k zmene oficiálnej TV meny. Nie cenníkov, či už dohodnutých CPP, ale k zmene toho, čo sa klientom účtuje. Je rozdiel platiť za divákov v domácnostiach, alebo aj za ich náštevy? A či len za živú sledovanosť, alebo aj za tú odloženú? A …