Nedalo sa inak, podal som trestné oznámenie na Rostislava Vondrušku z CzechTourism

Aktivity CzechTourism sledujem od leta 2011. Od začiatku mi bolo jasné, že v štátnych organizáciách bude väčší neporiadok ako v súkromnom sektore. Je. Ale čo ma fascinuje tiež, je opakovaná neochota zodpovedných počúvať a nechať si poradiť a to ani zdarma! Doteraz som túto skúsenosť so „štátnym štandardom“ nemal dôvod ventilovať verejne. Ale všetko sa zmenilo v momente, keď som …

Top Secret about TV Post Buy in Czech and Slovakia for Clients

Článkom Top Secret about TV Post Buy in Czech and Slovakia for Clients začínam sériu článkov „Top Secret about ??? for Clients“. Budú to postrehy, iný pohľad na veci v oblasti plánovania a nákupu médií, ktoré používam. Vždy to bude len zopár príkladov, pre porozumenie môjho osobného alternatívneho pohľadu na mediálne plánovanie a nákup. TV post buy je, alebo …

CzechTourism zadal reklamu v hodnote štyristo miliónov korún bez výberového konania

(Ne)zadávanie verejných zákaziek Aktivity CzechTourism v oblasti verejných zákaziek za posledný mesiac priťahujú pozornosť. Dve zákazky boli zrušené pre nedostatok ponúk, iné výberové konanie sa nemohlo uskutočniť „vďaka“ časovej tiesni. Vedeniu CzechTourism v čele s Rostislavom Vondruškom tak vznikol priestor zadať zákazku bez výberového konania, takzvaným priamym oslovením. Výnimku umožnil, legálne a riadne, „Zákon o veřejných zakázkách.“ Som len …